First slide image

Ud fra et workflowprogram, er det muligt at konfigurere/opsætte én eller flere handlinger, som dermed gøres tilgængelige via Handlinger for de brugere, der skal kunne udføre dem.

Drivende parameter

Når man skal konfigurere en handling tager man udgangspunkt i, hvad der er det grundlæggende workflows 'drivende parameter'. Med andre ord, hvad er det for et dataobjekt, handlingen skal tage sit udgangspunkt fra.

F.eks. tager et workflow til onboarding ofte udgangspunkt i medarbejderen eller medarbejderens ansættelse. Indkaldelse til en prøvetidssamtale, hvor varslingen er blevet styret af en handlingsplan eller proces, tager udgangspunkt her.

I denne guide vil vi bruge et eksempel på en handling, der kan bruges til at invitere en medarbejder til en samtale og hvor der dannes et skema til brug for forberedelse og konklusion. Vi vil bruge et workflow, der hedder ''Samtaler' og som anvender dataobjektet 'Person' som drivende parameter.

Redigér handlinger

Da vi ved at den drivende parameter for det workflow, som vi vil bruge til at opsætte en handling, er dataobjektet 'person', går vi ind på en tilfældig side for en person (medarbejder). Øverst til højre åbner vi menuen 'Flere muligheder' og vælger Redigér handlinger.


Vi kommer ind i handlingsmenuen og klikker her på knappen + Tilføj handling, hvis ikke handlingen allerede er tilføjet.


I dialogboksen angiver jeg først et 'Handlings ID'. Det skal være unikt og uden mellemrum og tegn. HandlingsID anvendes bl.a. til at indsætte links i en HTML-skabelon, som starter handlingen.

Derefter vælges det workflowprogram, vi vil anvende. Her er det 'Samtaler'.

Brugergrupper

Herefter angives hvilke brugergrupper, der skal kunne starte handlingen og om handlingsknappen skal kunne anvendes fra detailvisningen og/eller listevisningen. Med markering i Udfør gives egentlige rettigheder til at eksekvere handlingen.

Undervejs i opsætningen af handlingen, er det en god idé at gemme.


Parametre

Vi går videre til redigeringen af parametre,

Parametre er populært de spørgsmål, workflowet skal have svar på, for at workflowet kan køres.

En del af de spørgsmål er det op til brugeren, der skal starte handlingen, at besvare. I dette tilfælde tid og sted. Resten er noget vi som administratorer kan fastlægge.

Vi vælger den første: markerer 'Skematype' og klikker på Egenskaber.


Her vælger vi blandt de oprettede skematyper og angiver 'Udviklingssamtaler' som standardværdi. Og klikker på knappen Færdig.


Vi kommer herefter tilbage til listen over parametre. Vi holder 'Vælg skematype' markeret og klikker på 'Skift visning'. Her kan vi vælge mellem 'Skjult' og 'Skrivebeskyttet'. Her vælger vi at skjule parametren for brugeren. Der er ingen grund til at brugeren skal besværes med unødvendige informationer.


Vi fortsætter og vælger også runde som standardværdi og skjuler den parameter.

I valg af skema vil vi imidlertid gøre det muligt for brugeren, der skal kunne starte handlingen, at vælge mellem to MUS-skemaer: et for timelønnede og et for funktionærer.

Når vi sætter egenskaber for skema, vælger vi i stedet for 'Standardværdi' at brugere skal kunne vælge fra liste. Her klikker jeg først MUS funktionærer og dernæst MUS timelønnede.


Resultatet ser herefter således ud:

Dette betyder at brugeren præsenteres for de (kun) de to muligheder, når samtalen skal startes. Jeg klikker herefter på knappen Færdig.

Når netop brugeren skal kunne vælge, er det ikke muligt efterfølgende at vælge 'Skift visning'.


Vi kan herefter gå videre til næste punkt som er en HTML-skabelon til emailen til medarbejderen.

Relaterede artikler

Redigering af HTML-skabeloner kan du læse mere om i nedenstående artikler:


2018 Innomate