Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

INNOMATE har opdateret sin Databehandleraftale.
Med 3.11 blev der gennemført en justering af det grafiske design.
Version 3.12, med release 4. december 2016, er hovedsagelig koncentreret omkring en opgradering af Rekruttering til version 3. Herom, – meget mere i andre artikler. En række mindre forbedringer med konsekvens for hele systemet, har også fundet vej i v3.12. Her vil jeg beskrive tre af dem:
Når vi skifter fra Rekruttering i v2 til v3, sker med et koncept, hvor vi i høj grad søger at fastholde den logik, der er kendt fra v2.
Det er vigtigt for os, at du som systemansvarlig med strategisk og/eller administrativt ansvar for implementering og drift af INNOMATE HR, kommer godt fra start.
Ny hjemmeside
Når du arbejder i eller læser om INNOMATE HR, vil du støde på en række begreber, der hver især har en helt konkret betydning i forbindelse med systemet. Nogle af disse begreber er forklaret herunder.
Med v3.14 ændres automatisk to visninger, som har betydning for brugerne: statusoversigten og hovedmenuen.

2017 Innomate