Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Silkeborg Gymnasium og SOSU Sjælland har gennem nogle år benyttet INNOMATE HR til at håndtere opfølgning på sygefravær. Processen styres af skræddersyede workflows, der sikrer registrering, opfølgning og dokumentation.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Når en ansøgning afleveres på virksomhedens jobportal, kan der kvitteres med emails.
Denne vejledning er rettet til alle, der har adgang til at starte en handling – også kaldet et workflow – i INNOMATE HR.
Det er muligt at starte et workflow/en handling for flere ad gangen fra lister i detail- og hovedmenuen.
Alle datoer, der er registreret i INNOMATE HR kan bruges til at tricke varslinger.
Artiklen giver en eksempel-liste over workflows, der anvendes af vores brugere.
Det er tilfældet med emails, er det nu muligt lade workflows sende SMS-ere.
Vi har konstateret en fejl i Outlook 2016, hvor kalenderaftaler, der oprettes via et workflow, får ændret den formaterede tekst til plaintext. For brugere, der anvender Outlook 2016, der kan implementeret et workaround, der løser problemet.
For alle datatyper, hvor der er flere registreringen, er det muligt at præsentere disse data i en liste i en HTML-skabelon.
Det er muligt at indsætte billeder i en HTML-skabelon
Et dynamiske link, er et link, der peger ind på en side og/eller en handling i INNOMATE HR og hvor linkets endelige udformning bestemmes af et workflow.
En HTML-skabelon kan bl.a. anvendes til at redigere indholdet af en email, der udsendes af et workflow. Redigeringen foretages i forbindelsen med konfigurering af handlinger.
Ud fra et workflowprogram, er det muligt at konfigurere én eller flere handlinger, som dermed gøres tilgængelig for de brugere, der skal kunne udføre dem.
Igennem et workflow, er det muligt at at danne et pdf-dokument baseret på HTML-skabelon med fletfelter til databaseelementer og diverse input ved start af workflowet.

2017 Innomate