Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

INNOMATE HR understøtter digital signering af pdf-dokumenter.
Igennem et workflow, er det muligt at at danne et pdf-dokument baseret på HTML-skabelon med fletfelter til databaseelementer og diverse input ved start af workflowet.
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere og jobansøgninger.

2018 Innomate