Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Få visualiseret Adgangsregler i jeres INNOMATE HR.
Med version 3.16 er Hændelsesloggen, blevet tilgængelig i version 3. Med loggen kan I se, hvem der har tilgået hvilke sider, og som noget nyt kan I også se på feltniveau, hvad der er blevet ændret, og hvad det er ændret til.
Med Persondataforordningen (GDPR) er der kommet fokus på at få fjernet persondata i databaser, hvor de ikke længere er nødvendige. INNOMATE tilbyder at implementere automatisk sletning af persondata i INNOMATE HR efter regler specificeret af den dataansvarlige.
I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere og jobansøgninger.
Et periodisk workflow sletter én gang om personoplysninger, der er forældede. Med 'forældet' forstås at der ikke længere er behov og/eller lovkrav til yderligere opbevaring.

2018 Innomate