Rekruttering


Effektivisering og automatisering
af rekrutteringsprocessen


INNOMATE HR Rekruttering er en webbaseret løsning, der dækker alle faser i arbejdet med rekruttering, - fra behovet for en ny medarbejder opstår, til ansøgeren er ansat.

Skræddersyede workflows sikrer, at virksomhedens egne processer understøttes optimalt med mest mulig automatisering af:

  • Oprettelse og udgivelse af jobopslag
  • Varsling af de involverede parter i rekrutteringsprocessen
  • Kommunikation med ansøgere
  • Pre- og onboarding
  • Sikker håndtering af persondata

Alle informationer om et jobopslag er samlet ét sted, herunder kommunikationen med de involverede parter.

Jobopslag udgives af INNOMATE HR Rekruttering direkte i en Jobportal på virksomhedens eget website. Her kan kandidater finde de opslåede jobs og indsende ansøgninger. Jobopslagene kan overføres til Jobnet og job-i-staten, sendes til Jobindex o.l. samt opslås på sociale medier så som LinkedIn, Facebook og Twitter.

I jobopslaget kan der indsættes en række spørgsmål, som kandidaterne skal svare på, og som efterfølgende kan anvendes til screening af ansøgningerne.

Processer

Elektroniske ansøgninger bliver automatisk registreret i systemet og modtagelsen bekræftet overfor kandidaten. HR-funktionen og det aktuelle ansættelsesudvalg har adgang til ansøgningerne. Ansøgningerne kan kommenteres og bedømmes som grundlag for udvælgelse til interviews.

Al kommunikation med kandidater er automatiseret via workflows, herunder autosvar, indbydelse til interview, afslag eller tilbud om ansættelse. Udvælgelsesprocessen kan afsluttes med preboarding, der inkluderer dannelse af kontrakter ud fra egne skabeloner, med efterfølgende digital signering og videresendelse til e-Boks.

Ansøgerne skal give samtykke til, at deres persondata anvendes i rekrutteringsprocessen i en afgrænset periode. Ved udløb af perioden slettes ansøgningerne automatisk .

INNOMATE HR leveres som cloud-løsning, hvor den enkelte bruger har adgang til systemet via sin internet-browser. Også anvendelse af mobile enheder er understøttet. Systemet kan anvendes som selvstændigt værktøj eller indgå integreret i INNOMATE’s samlede HR-løsning.

Løsningen kan implementeres på blot én uge via en effektiv starthjælpspakke.
Kontakt os
Effektiv rekrutteringsløsning

Oplev INNOMATE HR Rekruttering - book et møde eller en onlinepræsentation.
Kontakt os, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig.

2017 Innomate