Organisation


Organisation og
organisationsudviklingorganisering

For en virksomhed er det afgørende, at HR-systemet, afspejler den aktuelle organisering, såvel som den historiske som den fremtidige.

INNOMATE HR håndterer enhver organisering lige fra den traditionelle hierarkiske organisation til projektorganisationen. Med tværgående teams, medarbejdere med flere ledere og ansættelser.

Der kan oprettes enheder af forskellig type: divisioner, afdelinger, teams m.m. med leder, souschef, chefsekretær o.l. Medarbejdere kan tilknyttes direkte gennem ansættelse i enheden eller indirekte via ansættelse i en stilling, der er normeret i en given enhed. Med det sidste, er det således muligt at spejle en stillingsbaseret organisering.

Også medarbejdere, der ikke har en formel ansættelse som f.eks. trainees og medarbejdere ansat gennem vikarbureauer, kan håndteres.

Ud over den egentlige driftsorganisation kan f.eks. også en sikkerhedsorganisation, der ikke behøver at følge driftsorganisations opbygning, spejles.

I INNOMATE HR beskrives organisationen ved hjælp af såkaldte 'relationstyper', der fastlægger relationer mellem mennesker, enheder og stillinger. Alle relationer er tidsstyrede, så historikken bevares.

Med udgangspunkt i en brugers aktuelle relationer, bestemmes rettighederne dynamisk.

Vedligehold

Alle organisationer udvikler sig fra dag til dag.

I INNOMATE HR hjælper workflows med at at vedligeholde organisationen og sikre at alle får besked.

Når en ny medarbejder bliver ansat f.eks. fra Rekruttering, sørger workflows for bygge videre på de allerede kendte data, samtidig med at manglende data indhentes og registreres. Læs mere herom i casen: Rekruttering og Onboarding

Til alle ansættelser og stillinger kan knyttes Stillingsbeskrivelser.

Når en medarbejder flytter til en ny afdeling, ændrer beskæftigelsesgrad, får en ny stilling internt eller lignende, håndteres ændringerne af workflows, og historikken gemmes automatisk.

Det samme gælder ved ny leder og ved egentlige organisationsændringer, hvor gamle enheder forældes og nye opstår, medarbejdere skal flyttes osv.

Ændringer kan håndteres manuelt eller de kan - efter behov - automatiseres. Det afgørende er, at INNOMATE HR sikrer, at den løbende opdatering sker tidsstyret og med bevarelse af fuld historik.Organisationsudvikling

INNOMATE HR kan ved hjælp at workflows understøtte en proaktiv organisationsudvikling med målrettede programmer som f.eks. Talentudvikling (Talent Management) og Efterfølgerstyring (Succession Management).


Kontakt os
Organisation og
organisationsudvikling

Oplev INNOMATE HR – book et møde eller en onlinepræsentation.
Kontakt os, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig.

2017 Innomate